Združenie Šanca pre pečeň

Poslaním združenia je osveta, podpora vzdelávania a rozširovanie odborného poznania v oblasti medicíny a verejnéhozdravotníctva so zameraním na problematiku chorôb pečene. Zvlášť vo vzťahu k právam a povinnostiam pacientov s chorobamipečene, ako aj podpora a organizovanie iných aktivít pre členov združenia a iných záujemcov v súlade s poslaním a cieľmi združenia.

Chcete byť členom nášho združenia?

Ste pacientom s ochorením pečene, zaujíma Vás táto téma a máte chuť prísť medzi nás?
Členstvo v združení je dobrovoľné. Členstvo v združení vzniká podaním prihlášky člena a zaplatením členského príspevku.

Vyplnenú prihlášku zašlite na emailovú alebo poštovú adresu združenia.

Dokumenty:

Orgány združenia

Správna rada

Mgr. Jana Stašáková (Sliač)
predsedníčka Správnej rady a predsedníčka Občianskeho združenia Šanca pre pečeň
Ing. Juraj Venglarčík (Zvolen)
podpredseda Správnej rady
Mgr. Jozef Chrenč (Koš)
člen Správnej rady
Silvia Magurová (Michalovce)
člen Správnej rady
Miroslav Stašák (Stará Lesná)
člen Správnej rady
PharmDr. Ivana Šabová (Martin)
členka Správnej rady
doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
trvalý čestný člen Správnej rady

Dozorná rada

Oľga Štefanická (Zvolen)
predsedníčka Dozornej rady
Iveta Balogová (Zvolen)
členka Dozornej rady
Prof. Ing. Alena Kusá (Zvolen)
členka Dozornej rady