15. výročie založenia OZ Šanca pre pečeň

Po 15 rokoch činnosti možno združenie pôsobí skromne, no je to práve v ňom, kde sa ukrýva obrovské množstvo dobrovoľníckej práce - malých i veľkých činov, ktoré majú pre pacientov obrovský význam. Je ťažké vyjadriť slovami vďaku za všetky tie roky spolupráce a podpory, ktoré spolu prežili. Po 15 rokoch spoločnej cesty spolu prekonali množstvo výziev, dosiahli mnoho úspechov a zostali pevne zjednotení vo všetkých ich snahách. Oslava sa konala v Kúpeľoch Brusno dňa 26. - 28.4.2024. Jej súčasťou sa stali aj 7 lekári a prezidentka AOPP Mária Lévyová.