EDUKAČNÝ  POBYT  A  V.Z.  K  10 VÝROČIU  ZALOŽENIA  OZ ŠANCA PRE PEČEŇ, HOTEL HVIEZDA , DUDINCE , 22 - 24.3.2019