Články

Jun
16
2024

Víkend plný športu v Dudinciach 14.-16.6.2024

Počasie opäť nesklamalo. Členovia združenia sa zapojili do športových súťaží a dokázali svojmu telu, že ešte stále má dostatok sily a energie na posilnenie imunity. Disciplíny boli aj netradičné, preto bolo potrebné zapojiť do cvičenia aj mozog. Všetci zúčastnení odchádzali z víkendového pobytu oddýchnutí, s pocitom spokojnosti, že pre svoje telo urobili len to najlepšie.

Jun
08
2024

Šanca pre pečeň na EASL ILC v Miláne v dňoch 4.–8.6.2024

Keďže naše občianske združenie, Šanca pre pečeň, je od roku 2019 členom Európskej pacientskej organizácie ELPA (European Liver Patient Association), aj tento rok sme dostali pozvánku na Medzinárodný kongres pre ochorenia pečene (ILC – International Liver Congress), ktorý každoročne organizuje Európska asociácia pre štúdium pečene (EASL – European Association for Study of Liver).

May
22
2024

51. MHD na Štrbskom Plese - 22.-24.5.2024

Šanca pre pečeň OZ prijalo pozvanie od SHS na 51. ročník Májových hepatologickych dní, ktoré sa konali na Štrbskom Plese v dňoch od 22.5 - 24.5.2024. Nosnou témou, bola „Súčasnosť a budúcnosť hepatológie“.
Už teraz môžeme povedať, že hepatológia na Slovensku ide míľovými krokmi vpred a my sa tešíme, že nám vyrastá nová mladá generácia hepatológov.

Apr
30
2024

15. výročie založenia OZ Šanca pre pečeň

Po 15 rokoch činnosti možno združenie pôsobí skromne, no je to práve v ňom, kde sa ukrýva obrovské množstvo dobrovoľníckej práce - malých i veľkých činov, ktoré majú pre pacientov obrovský význam. Je ťažké vyjadriť slovami vďaku za všetky tie roky spolupráce a podpory, ktoré spolu prežili. Po 15 rokoch spoločnej cesty spolu prekonali množstvo výziev, dosiahli mnoho úspechov a zostali pevne zjednotení vo všetkých ich snahách. Oslava sa konala v Kúpeľoch Brusno dňa 26. - 28.4.2024. Jej súčasťou sa stali aj 7 lekári a prezidentka AOPP Mária Lévyová.

Jan
10
2024

XXV. ROČNÍK - MONOTÉMATICKÝ HEPATOLOGICKÝ DEŇ 2023

Dňa 8.12.2023 sme prijali pozvanie od výboru SHS na MONOTÉMATICKÝ HEPATOLOGICKÝ DEŇ 2023.🍀

Hlavné témy zahŕňali štyri tromfy v liečbe hepatopatií:Abstinencia - pri ALDDiéta a životný štýl - pri NAFLDLiečba vírusových infekcií - HBV a HCVTransplantácia pečene - pri ESLD. 

Bol to síce veľmi náročný ale podnetný deň. Ďakujeme za pozvanie.

Nov
25
2023

VII. Celoslovenská pacientska konferencia AOPP 24. - 25.11.2023 v Hoteli Bratislava v Bratislave

Desať lekárov a desať sestier získalo ocenenie Môj lekár a Moja sestra. Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) udelila aj ocenenie in memoriam a vôbec po prvýkrát aj mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos v starostlivosti o pacientov.

Nov
17
2023

Valné zhromaždenie ELPA na Malte

Tento rok ELPA porušila pravidlo konania Valného zhromaždenia v „členskom“ štáte a rozhodla sa uskutočniť podujatie na Malte. Prečo? Malťania nemajú pacientsku organizáciu združujúcu pacientov s ochorením pečene a tak jedným z cieľov bolo „spropagovať“ činnosť ELPA a podnietiť Malťanov k vytvoreniu svojej organizácie a následne sa začleniť do ELPA rodiny.

Oct
13
2023

VALNÉ ZHROMAŽDENIE v kúpeľoch SLIAČ 13.10. – 15.10.2023

Sliač – miesto, kde sa v sobotu 14.10.2023 konalo valné zhromaždenie OZ Šanca pre pečeň. Získané poznatky z edukačnej časti zhromaždenia si prítomní uložia hlboko do pamäti. Všetkých potešilo, že ešte stále sa medzi doktormi nájdu ľudia, pre ktorých je práca poslaním a sú nielen skvelými odborníkmi no najme ĽUĎMI.

Jun
21
2023

Šanca pre pečeň na EASL ILC vo Viedni

Keďže naše občianske združenie, Šanca pre pečeň, je od roku 2019 členom Európskej pacientskej organizácie ELPA (European Liver Patient Association), dostali sme pozvánku na Medzinárodný kongres pre ochorenia pečene (ILC – International Liver Congress), ktorý každoročne organizuje Európska asociácia pre štúdium pečene (EASL – European Association for Study of Liver). Tento rok sa konferencia uskutočnila v kongresovom centre vo Viedni. Za naše združenie sa v dňoch 21. – 24. 06. 2023 zúčastnila Ivana Šabová.

Mar
05
2023
ZASADNUTIE SPRAVNEJ A DOZORNEJ RADY OZ ŠANCA PRE PEČEŇ 3.-5.3.2023  KÚPELE SKLENÉ TEPLICE

ZASADNUTIE SPRAVNEJ A DOZORNEJ RADY OZ ŠANCA PRE PEČEŇ 3.-5.3.2023 KÚPELE SKLENÉ TEPLICE

Sklené Teplice - boli tento víkend našou cieľovou destináciou.
3-5.3.2023 na zasadnutí Spravnej a Dozornej rady občianského združenia Šance pre pečeň v Sklených Tepliciach sme niečo urobili pre svoje zdravie a pre naše občianske združenie. Tešíme sa na spoločné stretnutie našich členov - pacientov pri najbližších edukačných stretnutiach.

Dec
17
2022

VIANOČNÉ STRETNUTIE ČLENOV OZ 17.12.2022 ZVOLEN

"Vianočná dedina na námestí vo Zvolene je miesto, kde sa dňa 17.12.2022 stretli členovia OZ Šanca pre pečeň. V tento predvianočný čas si k nastávajúcim sviatkom popriali veľa spokojnosti v kruhu rodiny, veľa zdravia, šťastia a lásky.
V Novom roku 2023 prajú hlavne veľa zdravia, nech sa všetkým vo všetkom darí."

Nov
26
2022

6. CELOSLOVENSKÁ PACIENTSKÁ KONFERENCIA AOPP 25-26.11.2022 HOTEL BRATISLAVA, BRATISLAVA

Súčasťou Šiestej celoslovenskej pacientskej konferencie bol i galavečer spojený so slávnostným odovzdávaním ocenení "Môj lekár", "Moja sestra" a "In Memoriam"

Oct
07
2022

VALNÉ ZHROMAŽDENIE OZ ŠANCA PRE PEČEŇ 7.10.2022 MASARYKOV DVOR, VÍGĽAŠ

Masarykov Dvor Vígľaš Pstruša je športovo rekreačný areál neďaleko Zvolena, kde sa dňa 7.10.2022 konalo Valné zhromaždenie OZ Šanca pre pečeň.fotky z VZdetailnejšieHosťami boli MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. a MUDr. Karolína Šulejová, s ktorými spolupracujeme na projekte SIRIUS.

Jun
25
2022

ŠANCA PRE PEČEŇ NA EASL ILC V LONDÝNE 22 - 25.6.2022 EXCEL KONFERENČNÉ CENTRUM

Keďže naše občianske združenie, Šanca pre pečeň, je od roku 2019 členom Európskej pacientskej organizácie ELPA (European Liver Patient Association), dostali sme pozvánku na Medzinárodný kongres pre ochorenia pečene (ILC – International Liver Congress), ktorý každoročne organizuje Európska asociácia pre štúdium pečene (EASL – European Association for Study of Liver).

Jun
24
2022

ŠPORTOVÝ DEŇ OZ ŠANCA PRE PEČEŇ 22.-24.6.2022 DUDINCE

Už tradične sa členovia OZ Šanca pre pečeň stretli na športovom dni, ktorý sa konal v Dudinciach. Víkend od piatku 24. do 26. júna 2022 patril plávaniu, bicyklovaniu, golfu, triafaniu plechoviek, hádzaniu na cieľ, bowlingu, stolnému tenisu, biliardu a rýchlej chôdzi. Najväčší úspech malo „živé človeče“, kedy sme sa veľa nasmiali, ale nehnevali sme sa, keď sme boli náhodou súperom vyhodení. Každý športovec bol ocenený diplomom a malým darčekom. Už teraz sa tešíme na stretnutie pri športe v budúcom roku, lebo sme si vedomí toho, že nie sme trénovaní a máme toho veľa doháňať

May
20
2022

49. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI 18.-20.5.2022 HOTEL RESIDENCE, DONOVALY

Už tradične sme sa zástupcovia OZ Šanca pre pečeň mohli vďaka nášmu odbornému garantovi, MUDr. Ľ. Skladanému, PhD, zúčastniť na tradične najlepšom hepatologickom podujatí na Slovensku. Tento rok už konečne zase „naživo“, s atmosférou človečenstva, ktorá na online seminároch chýba.
Témou tohtoročného kongresu bola: SIRIUS: berte pečeň vážne.

May
12
2022

POTRAVINOVÁ A NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ 12.5.2022 - WEBINÁR

Dňa 12.05.2022 sme sa zúčastnili webinára – vzdelávanie pacientov na SZU na tému: POTRAVINOVÁ A NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ. Webinárom nás sprevádzal Peter Minárik. Dozvedeli sme sa že: stredná dĺžka života na Slovensku je takmer o 4 roky nižšia....

May
08
2022

EDUKAČNO RELAXAČNÉ STRETNUTIE OZ ŠANCA PRE PEČEŇ 6.-8.5.2022 HOTEL TRIGAN, ŠTRBSKÉ PLESO

Takmer po dvojročnej pauze, ktorú si vynútila doba s láskou sme pripravovali jedno z ďalších edukačných stretnutí, na ktoré sme sa všetci tešili !!!