VII. Celoslovenská pacientska konferencia AOPP, 24.-25.11.2023