EDUKAČNO RELAXAČNÉ STRETNUTIE OZ ŠpP
HOTEL TRIGAN, ŠTRBSKÉ PLESO, 6 - 8.5.2022