TRETIA SLOVENSKÁ PACIENTSKÁ KONFERENCIA AOPP, HOTEL VIENNA HOUSE EASY, BRATISLAVA, 22.-23.11.2019