VALNÉ ZHROMAŽDENIE OZ ŠANCA PRE PEČEŇ
MASARYKOV DVOR, VÍGĽAŠ , 7.10.2022