Centrá pre liečbu


Hepatologické a gastroenterologické pracoviská

Hepatologická ambulancia
Interná klinika Fakultnej nemocnice F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
Hepatologická ambulancia
1. interná klinika SZU a Univerzitnej nemocnice, Bratislava - Kramáre
Hepatologická ambulancia
3. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice, Bratislava - Kramáre
Hepatologická ambulancia
5. interná klinika Univerzitná nemocnica, Bratislava - Ružinov
Gastroenterologicko - hepatologické centrum
THALION, Bratislava
Hepatologická ambulancia
Gastroenterologická klinika Univerzitnej nemocnice a SZU, Bratislava - Petržalka
Hepatologická ambulancia
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
Hepatologická ambulancia
1. interná klinika UNLP a Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice
Gastroenterologická a hepatologická ambulancia
Oddelenie vnútorného lekárstva Všeobecnej nemocnice s poliklinikou n.o., Lučenec
Hepatobiliárne centrum
Nemocnica Svet zdravia, Michalovce
Hepatologická ambulancia
KM Management spol. s r.o., Nitra
Hepatologická ambulancia
Klinika vnútorného lekárstva II. Fakultnej nemocnice s poliklinikou, Nové Zámky
Hepatologická ambulancia
Nemocnica Poprad, a.s., Poprad
Gastroenterologická ambulancia
II. Klinika vnútorného lekárstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
Hepatologická ambulancia
Interné oddelenie Fakultnej nemocnice, Trenčín
Gastroenterologická a hepatologická ambulancia
LUNAMED s.r.o., Inovecká 1124/9, Trenčín
Hepatologická ambulancia
Interná klinika Fakultnej nemocnice, Trnava

Infektologické pracoviská

Infekčné oddelenie
Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
Klinika infektológie a geografickej medicíny
Bratislava
Detské infekčné oddelenie
Detskej fakultnej nemocnice, Košice
Klinika pre infekčné choroby
Univerzitnejnemocnice L. Pasteura, Košice
Infekčné oddelenie
Všeobecnej nemocnice s poliklinikou n.o., Lučenec
Infekčná klinika
Univerzitnej nemocnice, Martin
Infekčná klinika
Fakultnej nemocnice, Nitra
Infekčné oddelenie
Nemocnice Poprad, a.s., Poprad
Oddelenie prenosných chorôb
Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A. Reimana, Prešov
Infekčná klinika
Fakultnej nemocnice Trnava, Trnava